ARRIVING IN HIGH HEELS CORPORATION

PRIVACYBELEID

_____________________________________________________________________________________

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 21 oktober 2019

 

Arriving in High Heels Corporation (“AIHH”, “wij”, “onze”, “ons”) erkent het belang van uw recht op privacy en wilt dat u bekend raakt met hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken die u individueel identificeert (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres).

Dit privacybeleid legt uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u onze website (de “Site”), onze Visited mobiele applicatie (de “App”) en onze diensten (gezamenlijk de “Diensten”) gebruikt. Dit privacybeleid is opgenomen in en maakt deel uit van onze Servicevoorwaarden, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarmee u akkoord gaat bij het gebruik van onze site, app en diensten. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Door onze site, app en diensten te gebruiken, en uw persoonlijke informatie te verstrekken, erkent u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen, en gaat u akkoord en stemt u in met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en andere verwerking van uw persoonlijke informatie zoals uiteengezet in deze privacybeleid. Mocht u niet akkoord gaan met de voorwaarden van dit privacybeleid,  vragen wij u gelieve onze app of diensten niet te gebruiken en uw persoonlijke informatie niet aan ons te verstrekken.

 1. Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie betekent alle informatie over een identificeerbaar individu. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet zijn gekoppeld aan of gekoppeld aan de persoonlijke informatie van een individu, of gegevens die de identificatie van individuen niet faciliteert. AIHH beschouwt persoonlijke informatie niet als anonieme gegevens. De soorten persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • uw naam;
 • uw persoonlijk e-mailadres;
 • Uw land van verblijf;
 • uw reisplannen en geschiedenis;
 • uw IP-adres;
 • het type apparaat / apparaten dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze app of onze diensten te gebruiken;
 • de versie en instellingen van de app en het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • unieke identificatiegegevens van uw apparaat, zoals IMEI-nummer en / of advertentie-ID;
 • loginformatie zoals details over hoe u onze diensten heeft gebruikt; en
 • persoonlijke informatie die u ons geeft waar we niet om hebben gevraagd (zoals persoonlijke informatie die u vrijwillig in een e-mail aan ons of in de bestelnotities bij het afrekenen op onze site heeft geplaatst).
 1. Doeleinden voor het verzamelen van uw persoonlijke informatie

We verzamelen, gebruiken en onthullen uw persoonlijke gegevens om u onze app en diensten te kunnen bieden. We verzamelen, gebruiken en onthullen uw persoonlijke gegevens ook om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten, en zoals anderszins toegestaan of vereist door toepasselijke wetten. We zullen de persoonlijke informatie die we verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld. We verzamelen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving:

 • om u toegang te geven tot onze app;
 • om u onze diensten te bieden zoals door u gevraagd, en onze reisvoorspellingsdiensten daarbij;
 • om commerciële relaties met u aan te gaan en te onderhouden;
 • om te kunnen reageren op de vragen die u per e-mail of via onze site heeft gesteld;
 • om contact met u op te nemen over de diensten en de app, en tevens om u van updates op de hoogte te stellen;
 • onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving; om u over andere diensten en apps die door AIHH worden aangeboden te melden, en die voor u interessant kunnen zijn;
 • onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, om u nieuwsbrieven en artikelen te bezorgen;
 • om de eigenschappen van de weergegeven site, app en diensten ten opzichte van uw voorkeur aan te passen;
 • om uw feedback over onze diensten en enquêtes te verkrijgen;
 • om gedragsinformatie op de site en in de app bij te houden om soortgelijke inhoud bij toekomstige bezoeken weer te geven;
 • om de site en app te verbeteren en ons te helpen nieuwe diensten, apps, tools en sitefuncties te ontwikkelen;
 • om onze zakelijke functies te ondersteunen, zoals interne bedrijfsprocessen, marketing en reclame;
 • voor promotie- en reclamedoeleinden, indien en waar wettelijk toegestaan;
 • voor onderzoeksdoeleinden intern en door derden gebruikt; en
 • om te voldoen aan alle wettelijke of regelgevende vereisten.

 

 

3.Wanneer verzamelen we persoonlijke informatie?

We kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt door onze diensten en app te gebruiken. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om persoonlijke informatie te verstrekken als u:

 • onze site, app en onze diensten gebruikt;
 • registreert, bijwerkt of een account aanmaakt op onze site, app of onze diensten;
 • inlogt op uw account;
 • ons een vraag of opmerking per e-mail of telefoon stuurt;
 • opmerkingen of andere inhoud plaatst op onze site, app en onze diensten;
 • registreert om nieuwsbrieven, artikelen en updates over onze diensten te ontvangen; en
 • anderszins deelneemt aan functies van onze site, app en onze diensten die om persoonlijke informatie vragen.

Alle persoonlijke informatie die op een Facebook-pagina, LinkedIn-pagina, YouTube-pagina of andere sociale netwerkpagina of -site wordt geplaatst, gebruikt of openbaar gemaakt, is onderworpen aan het privacybeleid van die website en is niet onderworpen aan deze privacybeleid

 

 1. Beperking op het verzamelen van persoonlijke informatie

We beperken het verzamelen van persoonlijke informatie tot het benogdigde om de doeleinden te bereiken die in dit privacybeleid worden genoemd, en we verzamelen, gebruiken en onthullen uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

 1. Gebruik, onthulling en bewaring van persoonlijke informatie

Uw persoonlijke gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze verzameld zijn, of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Af en toe willen we persoonlijke informatie gebruiken voor nieuwe of aanvullende doeleinden, waarbij we het privacybeleid zullen aanpassen om deze nieuwe of aanvullende doeleinden op te nemen en zullen we uw toestemming verkrijgen door uw voortgezet gebruik van onze site, app en diensten.

We kunnen anonieme gegevens genereren uit persoonlijke informatie die is verzameld via de site, app en diensten door informatie te verwijderen die de gegevens persoonlijk identificeerbaar maakt voor een persoon. We kunnen deze anonieme -en geaggregeerd gegevens gebruiken voor elk redelijk doel en dergelijke gegevens naar eigen zeggenschap aan derden bekendmaken.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld om ervoor te zorgen dat u aan onze servicevoorwaarden voldoet, en om onze wettelijke verplichtingen te handhaven.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken en bekendmaken aan serviceproviders, gegevensverwerkers en andere derde partijen (“Derden”) onder de volgende beperkte omstandigheden:

 • aan serviceproviders die helpen met onze activiteiten en site, app en diensten, inclusief maar niet beperkt tot klantenservice, monitoring en analyse van siteactiviteit, en bediening en onderhoud van de site. Dergelijke serviceproviders en partnerbedrijven mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid;
 • indien nodig om onze veiligheid, eigendommen of andere rechten te beschermen, onze vertegenwoordigers, klanten en gebruikers van de site, inclusief om fraude op te sporen en te voorkomen;
 • als we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen aan een verbonden onderneming of een derde partij. Uw persoonlijke informatie blijft onderworpen aan een reeds bestaand privacybeleid, tenzij u akkoord gaat met het privacybeleid van het bedrijf of de derde partij die uw persoonlijke informatie verkrijgt;
 • met uw toestemming; of
 • indien anderszins wettelijk vereist of toegestaan.

Alleen voor gebruikers in de Verenigde Staten:

 • soms worden uw e-mailadres en reisgeschiedenis beschikbaar gesteld aan gerenommeerde derde partijen die dit mogelijk willen gebruiken voor hun marketingdoeleinden. U kunt ervoor kiezen om deze informatie niet aan deze derden bekend te maken door ons een e-mail te sturen op info@arrivinginhighheels.com. Informatie wordt alleen gedeeld met derden die verzekeren dat de informatie zal worden gebruikt voor legitieme zakelijke doeleinden en op een manier die voldoet aan de toepasselijke brancherichtlijnen, privacywetgeving en antispamregels binnen de Amerikaanse regio.

 

 1. Gegevensverwerkers in ander land

Zoals hierboven besproken, kunnen we derde partijen inschakelen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren en de diensten anderszins te leveren. Deze derden kunnen persoonlijke informatie opslaan, verwerken en overdragen op servers buiten Canada in rechtsgebieden waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van Canada, zoals de Verenigde Staten van Amerika. Als gevolg hiervan kan persoonlijke informatie onderworpen zijn aan toegangsverzoeken van overheden, rechtbanken of wetshandhavers in die rechtsgebieden volgens de wetten in die rechtsgebieden. Informatie kan bijvoorbeeld worden gedeeld als reactie op geldige verzoeken of verzoeken van overheidsinstanties, rechtbanken en wetshandhavers in die landen. Behoudens de toepasselijke wetgeving in dergelijke andere rechtsgebieden, zullen we redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat er passende beveiligingen zijn om onze derde partijen te verplichten om bescherming te handhaven voor persoonlijke informatie die gelijkwaardig is aan die welke van toepassing is in Canada.

 1. Links naar andere sites

Onze site kan links naar andere sites bevatten die onafhankelijk eigendom zijn van -en beheerd worden door derden. Deze andere sites hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en vallen niet onder dit privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van sites die eigendom zijn van -en beheerd worden door derden. Andere sites kunnen verzamelde informatie anders verzamelen en behandelen, dus we raden u aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen en na te kijken.

 1. Cookies, Web Beacons en andere soortgelijke technologie

Tijdens uw interactie met deze site kunnen we gebruikmaken van technologie en diensten voor automatische gegevensverzameling die informatie vastleggen en verzamelen die uw computer identificeert, uw gebruik van deze site bijhoudt en bepaalde andere informatie over u en uw surfgewoonten verzamelt. Deze technologie voor gegevensverzameling kan cookies, web beacons en andere soortgelijke apparaten op deze site bevatten om de functionaliteit en navigatie voor onze bezoekers te verbeteren.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst, zodat uw computer informatie “onthoudt” wanneer u een site bezoekt. Web beacons en tags zijn kleine stukjes code die samen met een cookie worden gebruikt, en waarmee we activiteiten op onze site kunnen registreren. Met internettags, grafische tags en vergelijkbare functies van het type web beacon kunnen we het aantal gebruikers tellen dat een bepaalde webpagina hebben bezocht of toegang hebben tot bepaalde cookies. We kunnen web beacons op deze site gebruiken om gebruikers te tellen, en om gebruikers te herkennen door toegang te krijgen tot onze cookies. Door toegang te krijgen tot onze cookies kunnen we deze site personaliseren en uw ervaring op onze site verbeteren. We kunnen ook web beacons opnemen in HTML-geformatteerde e-mailberichten die we verzenden om te bepalen welke e-mailberichten zijn geopend.

Informatie die via deze mechanismen wordt bijgehouden, omvat, maar is niet beperkt tot:
(i) uw IP-adres; (ii) het type webbrowser en besturingssysteem dat wordt gebruikt; (iii) de pagina’s van de site die een gebruiker bezoekt; en (iv) andere sites die een gebruiker heeft bezocht voordat hij onze site bezocht.

We kunnen ook cookies en actietags gebruiken (ook bekend als Gif’s met enkele pixels of web beacons) om informatie te verzamelen over uw gebruik van, en activiteiten op, onze site voor ons gebruik, maar ook voor gebruik door derden die advertenties over AIHH weergeven op andere sites die u mogelijk bezoekt. We kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van externe dienstverleners, zoals Google AdSense of AdWords, om namens ons advertenties op internet te plaatsen. Deze advertentiedienstverleners kunnen informatie verzamelen over uw bezoeken aan onze site en uw interacties met onze diensten. Naast de informatie over uw bezoeken aan onze site, kunnen dergelijke advertentiedienstverleners de informatie over uw bezoeken aan andere sites ook gebruiken om advertenties uit te beelden voor diensten die beschikbaar zijn bij AIHH

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden opgeslagen. U kunt in elk afzonderlijk geval beslissen of u cookies wilt accepteren of u kunt de cookies weigeren. Als u echter geen cookies accepteert, kan het zijn dat u beperkt bent in hoe u onze site kunt gebruiken. U kunt op elk moment cookies verwijderen die al op uw harde schijf zijn opgeslagen. Hoe u dit moet doen, vindt u in de handleiding van uw internetbrowser.

Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser mogelijk instellen om cookies te weigeren. Als u cookies weigert, ontvangt u mogelijk nog steeds online advertenties, maar deze zijn naar mate minder persoonlijk gemaakt.

 

 

 1. Analyse door derden

Onze site maakt gebruik van analysediensten van derden, zoals Facebook Pixel, een conversieservice voor het bijhouden van Facebook Inc. (“Facebook”) en Google Analytics, een webanalyse-service van Google, Inc. (“Google”).

We gebruiken Facebook Pixel-tags om de effectiviteit van onze Facebook-advertenties bij te houden en vast te leggen, en Facebook te helpen bij het weergeven van onze Facebook-advertenties die voor u relevant zijn. Met de Facebook Pixel-tags op onze site kan Facebook opnemen wanneer u onze site bezoekt. U kunt zich afmelden voor aangepaste Facebook-advertenties door uw Facebook-advertentie-instellingen aan te passen in uw Facebook-account of door te klikken op “Waarom zie ik dit” dat wordt weergegeven in de aangepaste Facebook-advertentie.

Google Analytics gebruikt “cookies” om te analyseren hoe u onze site gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze site (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze site te evalueren, rapporten over siteactiviteit op te stellen voor onze sitebeheerders en om andere internetactiviteiten met betrekking tot siteactiviteit aan te bieden. Bovendien kan Google deze informatie overdragen aan een derde partij indien wettelijk vereist of in het geval van een derde partij die namens Google informatie verwerkt. Google zal in geen geval uw IP-adres gebruiken in verband met andere informatie waarover Google beschikt. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat de installatie van cookies wordt verboden, hoewel we erop moeten wijzen dat sommige kenmerken en functies van onze site dan onbruikbaar zijn. Door onze site te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u die door Google zijn verzameld op de beschreven manier en voor het bovengenoemde doel. De toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment in de toekomst worden ingetrokken door op de volgende link te klikken:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Gezien het debat over het gebruik van analytische tools die volledige IP-adressen gebruiken, willen we erop wijzen dat onze site de functie “IP-anoniemmisering” van Google Analytics gebruikt, die werkt met een verkorte vorm van IP-adressen om directe persoonlijke identificatie te voorkomen.

Verder gebruiken we de cookies om frequentiebeoordelingen, beoordelingen van paginagebruik en marketingbeoordelingen uit te voeren. Voor de bovengenoemde beoordelingen gebruiken we deze cookie-informatie zonder een link naar uw persoonlijke informatie, dus deze is en blijft volledig anoniem.

 1. Beveiliging

We handhaven technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofde toegang. Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt uitgewisseld op een beveiligde server. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via internet gegarandeerd 100% veilig zijn. Als gevolg hiervan, hoewel we ons inzetten om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons verstrekt niet garanderen.

We nemen redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen tot uw account op onze site, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere accountinformatie. We nemen ook redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze werknemers bewust zijn over het belang van het bewaren van de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie, en dat onbevoegde personen geen toegang krijgen tot persoonlijke informatie die we hebben verwijderd of vernietigd.

 1. Individuele toegang en nauwkeurigheid van persoonlijke informatie

U kunt om toegang tot uw persoonlijke gegevens verzoeken die we kunnen bewaren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens, en we zullen reageren binnen de tijdsperioden waarin de toepasselijke wetgeving voorziet. We moeten uw identiteit verifiëren voordat we u de persoonlijke informatie verstrekken die we over u bewaren. Er zijn geen kosten voor een dergelijk toegangsverzoek, tenzij u kopieën van het archief nodig heeft. Mogelijk kunnen we u geen toegang verlenen tot uw persoonlijke informatie als de informatie niet kan worden gescheiden van de persoonlijke informatie van anderen, niet kan worden vrijgegeven om redenen van veiligheid of commerciële vertrouwelijkheid, of wordt beschermd door een wettelijk voorrecht. Als we u geen toegang tot uw persoonlijke informatie kunnen geven, zullen we u informeren over de redenen waarom toegang wordt geweigerd, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.

U kunt een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens bij te werken en te wijzigen via de onderstaande contactgegevens. We zullen ons best doen om alle persoonlijke informatie te corrigeren of aan te vullen waarvan u ons adviseert dat deze onjuist of onvolledig is. In voorkomend geval wordt de gewijzigde informatie doorgegeven aan derden die toegang hebben tot dergelijke informatie.

 

 1. Privacy van kinderen

We doen er alles aan om de privacy van kinderen te beschermen en we vragen niet bewust om persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als een kind ons al persoonlijke informatie heeft verstrekt, kan zijn of haar ouder of voogd contact met ons opnemen om de informatie te verwijderen.

 1. Elektronische communicatie

We voldoen aan de Canadese antispamwetgeving (CASL) en we sturen u geen elektronische communicatie in strijd met deze wet. Als u zich aanmeldt om de Diensten te ontvangen, heeft u zich mogelijk ook aangemeld om e-mailcommunicatie van ons te ontvangen.
Als u ervoor heeft gekozen om dergelijke communicatie te ontvangen, kunnen we de informatie gebruiken om:
Met u te communiceren over onze producten, diensten en promoties; u andere informatie te verstrekken die u aanvraagt; en/of ons product- en dienstenaanbod te verbeteren.

U heeft altijd de mogelijkheid om u zich op elk moment af te melden voor het ontvangen van onze e-mail of andere communicaties. We zullen ervoor zorgen dat onze e-mails instructies bevatten over hoe u zich kunt afmelden als u niet langer toekomstige e-mails van ons wilt ontvangen. We bieden een doorlopende mogelijkheid om u zich te laten uitschrijven of u zich af te melden voor contact door onze site te bezoeken of ons een e-mail  te sturen naar info@arrivinginhighheels.com; of op het volgende telefoonnummer te bereiken: 1-877-332-4923.

Als u beslist uzelf uit te schrijven, nemen we alleen contact met u op (i) voor de doeleinden die zijn toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; (ii) om u kennisgevingen van wijzigingen in ons privacybeleid te sturen; of (iii) om servicegerelateerde berichten te ontvangen.

 1. Gebruikersinhoud in opmerkingen, chatrooms en prikborden

Als u opmerkingen op de site plaatst (zoals reageren op een blogpost) die af en toe beschikbaar zijn op onze site, moet u weten dat wanneer u vrijwillig uw persoonlijke informatie vrijgeeft in onze commentaarboxen of andere interactieve gebieden waar persoonlijke informatie kan worden gepost, de informatie kan worden verzameld en gebruikt door andere internetgebruikers. Dit kan leiden tot ongevraagde berichten van andere posters of partijen. We zijn niet verplicht om informatie te beveiligen die u vrijwillig plaatst in de commentaarsecties van onze site of in andere interactieve functies van onze site. Raadpleeg onze gebruiksvoorwaarden om uw verplichtingen te begrijpen bij het verstrekken van uw eigen inhoud (in onze gebruiksvoorwaarden “gebruikersinhoud” genoemd)

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Kom regelmatig terug om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van updates of wijzigingen in dit privacybeleid. We zullen de meest recente versie op onze website plaatsen en we zullen bovenaan deze pagina aangeven wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien.

 1. Uw toestemming voor de voorwaarden van dit privacybeleid

Door onze diensten te gebruiken en ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat AIHH uw persoonlijke informatie mag verzamelen en stemt u vrijwillig in met het verzamelen, gebruiken, onthullen en overdragen van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Mocht u niet akkoord gaan met de voorwaarden van dit privacybeleid,  vragen wij u gelieve onze app of diensten niet te gebruiken en uw persoonlijke informatie niet aan ons te verstrekken.
Als u de aard, het doel en de gevolgen van het verzamelen, gebruiken en onthullen van uw persoonlijke informatie door ons niet begrijpt, gelieve onze site of onze diensten niet gebruiken en verstrek ons geen persoonlijke informatie, en neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens, zodat dat we uw vragen of zorgen kunnen beantwoorden.

Behoudens wettelijke en contractuele vereisten, kunt u uw toestemming voor bepaalde doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd te allen tijde weigeren of intrekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Als u uw toestemming weigert te geven of intrekt, erkent u dat we u diensten niet kunnen leveren of u bepaalde diensten of informatie kunnen blijven verstrekken die voor u van waarde kunnen zijn.

 1. Hoe u contact met ons kunt opnemen

We stellen uw feedback op prijs. Neem contact als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, of als u een van de volgende dingen wilt doen:

 • uw persoonlijke informatie te zien die u ons al heeft gestuurd, zodat u deze kunt corrigeren, bijwerken of uit onze bestanden verwijderen;
 • als uw kind die de leeftijd van 13 jaar nog niet heeft bereikt deze site heeft gebruikt en ons persoonlijke informatie heeft gestuurd, voor het verwijderen van die persoonlijke informatie uit onze bestanden;
 • vragen dat we u geen elektronische communicatie sturen of anderszins contact met u opnemen; of
 • enig en elke schending van dit privacybeleid te melden,

Neem contact met ons op via info@arrivinginhighheels.com of op het volgende telefoonnummer 1-877-332-4923, en we zullen proberen om zo snel mogelijk contact met u op te nemen.